Vážené kolegyně a kolegové,

sekce sociální psychiatrie je známá pořádáním konferencí v dvouletých intervalech. Letos jsme se rozhodli do tohoto cyklu přispět ještě jednou nepravidelnou akcí a uspořádat jednodenní pracovní seminář či pracovní den, který by se zaměřoval na konkrétní klinickou a sociální práci v Centrech duševního zdraví (CDZ). První CDZ již několik let funguje na Praze 8, v loňském roce se přidalo dalších pět center v souvislosti s evropským projektem a letos vzniká dalších několik center ve druhé vlně evropského projektu. Rychlý počáteční rozvoj CDZ klade nároky na organizaci nového typu služeb, a proto také dosavadní setkávání týmů CDZ se zabývala zejména nezbytnou organizační a metodicko-ideovou tématikou. Ohlasy z týmů však naznačují, že je zapotřebí poskytnout prostor pro diskusi praktických postupů v CDZ, čemuž má tento pracovní den napomoci. Zároveň to může být příležitost, jak výměnou zkušeností může vzniknout praktický metodický postup v různých obtížných situacích.

Tato akce je tedy určena zejména pro pracovníky všech profesí v  CDZ a v komunitních terénních týmech. Může však poskytnout cenné poznatky i pro další pracovníky v komunitních službách duševního zdraví.

Jednodenní seminář bude zahájen dvěma úvodními plenárními přednáškami. První přednese MUDr. J. Pfeiffer z MZ ČR a bude shrnutím dosavadního vývoje a dalšího směřování CDZ u nás. Ve druhé přednášce Ing. Jiří Mrázek z VZP uvede do problematiky dalšího udržitelného financování CDZ. Poté budou následovat tři oddělené tematické sekce sestavené z příspěvků aktivních účastníků. Navrhovanými tématy jsou postupy v CDZ, multiprofesní spolupráce, asertivní intervence, krizové služby, nebo vedení dokumentace v CDZ. Aktivní účastníci si mohou zvolit svůj příspěvek pojmout buď jako kazuistiku, sdělení z praxe s diskusí nebo jako diskusní skupinu.

Seminář má tuto svojí webovou stránku, na které kromě postupně aktualizovaných informací přibydou po skončení akce ještě prezentace jednotlivých aktivní účastníků v případě jejich svolení.

Těšíme se na shledanou v říjnu v Brně

S pozdravy

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.

za sekci sociální psychiatrie PS ČLS JEP