REGISTRAČNÍ POPLATKY

  do 10.9.2019 …………… 850 Kč

  od 11.9.2019 …………… 980 Kč

 

Registrační poplatek zahrnuje:
- vstup na odborný program
- občerstvení v době kávových přestávek
- osvědčení o účasti
- DPH

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem. Poté Vám bude vystaven daňový doklad.

Pro hromadné platby a vystavení faktury kontaktujte nejprve: hadravova@amepra.cz.


Bankovním převodem na účet:

společnosti Amepra, s.r.o. vedený u ČSOB

Číslo účtu: 219332819/0300
Název účtu: AMEPRA
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 1910
Detaily platby: Vaše jméno/FIRMA/CDZ (důležité pro přiřazení platby!)
 


ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY:

Registrace je závazná. Registrační poplatek bude vrácen s 60% snížením na pokrytí administrativních nákladů a předběžných objednávek, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do 3.10.2019. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku, resp. účastník je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši.